Client:
Client:
Client:
Client:
Client:
Client:
Client:

ους

Client:
Client:
Client:
Client:
Client:
Client:
αρχιτεκτονικές μελέτες
μουσειολογικές και μουσειογραφικές μελέτες
μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις
διαχείριση συλλογών
υποδομές για το περιβάλλον
οπτική επικοινωνία
σχεδιασμός εμπειριών
οπτικοακουστικές παραγωγές
διαδραστικές εφαρμογές
κατασκευή χώρων πολιτισμού
κατασκευή χώρων προβολής
after sales service
συμβουλευτικές υπηρεσίες
Διεπιστημονική σκέψη, αισθητική και τεχνική αρτιότητα
Μελετούμε και συντονίζουμε, κάθε πλευρά της δημιουργίας και υλοποίησης ενός έργου, από την μελέτη και την κατασκευή ως την τελική του μορφή και λειτουργία.