ΙΔΕΑ

Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία

Μια περιοδεύουσα έκθεση που αναδεικνύει τα μοναδικά επιτεύγματα της αρχαίας Ελληνικής επιστήμης και τεχνολογίας, που καθορίζουν το δυτικό πολιτισμό ως τις μέρες μας.

mansion