02.Συνεργάτες
Οι αρχιτέκτονες Ελένη Βρετζάκη, Γιώτης Ιωαννίδης και Ηλίας Παπαδόπουλος, πλαισιωμένοι από ικανούς συνεργάτες, αρχιτέκτονες, μουσειολόγους, ιστορικούς, design­ers, διακοσμητές, γραφίστες και τεχνικούς, αρθρώνουν τα δημιουργικά τμήματα της TETRAGON.
Ελένη Βρετζάκη φωτογραφία προφίλ
Ελένη Βρετζάκη
 • Αρχιτέκτων
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού Μουσείων
Γιώτης Ιωαννίδης
 • Αρχιτέκτων
 • Γενική Διεύθυνση
Ηλίας Παπαδόπουλος
 • Αρχιτέκτων
 • Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών
Ιωάννα Παπαδοπούλου
 • Αρχιτέκτων
 • Τμήμα Μελετών
Αλέξιος Πισσαρίδης
 • Αρχιτέκτων
 • Τμήμα Εφαρμογών
Στράτος Μπακάλης
 • Σχεδιαστής
 • Διαχείριση Έργων
Ελένη Κωνσταντίνου
 • Αρχιτέκτων
 • Τμήμα Μελετών
Γιώργος Πεχλιβανίδης
 • Σχεδιαστής Αλληλεπίδρασης
 • Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων
Κλεοπάτρα Αλαγιαλόγλου
 • Αρχιτέκτων - Μουσειολόγος
 • Τμήμα Μελετών
Ηρακλής Καλογερόπουλος
 • Αρχιτέκτων - Μουσειολόγος
 • Τμήμα Μελετών
Μαρία Μαυροκωστίδου
 • Αρχαιολόγος - Μουσειολόγος
 • Διαχείριση Έργων Μουσείων
Βασίλης Μαυρόπουλος
 • Γραφίστας
 • Οπτική Επικοινωνία
Ελένη Τζημουράκα
 • Γραμματεία Διεύθυνσης
 • Διαχείριση Έργων
Σύλβια Γιαννακοπούλου
 • Λογίστρια
 • Τμήμα Οικονομικών
Θεόδωρος Χαραλαμπίδης
 • Διακοσμητής
 • Τμήμα Κατασκευών