02.Συνεργάτες
Οι αρχιτέκτονες Ελένη Βρετζάκη, Γιώτης Ιωαννίδης και Ηλίας Παπαδόπουλος, πλαισιωμένοι από ικανούς συνεργάτες, αρχιτέκτονες, μουσειολόγους, ιστορικούς, design­ers, διακοσμητές, γραφίστες και τεχνικούς, αρθρώνουν τα δημιουργικά τμήματα της TETRAGON.
Ελένη Βρετζάκη φωτογραφία προφίλ
Ελένη Βρετζάκη
 • Αρχιτέκτων
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού Μουσείων
Γιώτης Ιωαννίδης
 • Αρχιτέκτων
 • Γενική Διεύθυνση
Ηλίας Παπαδόπουλος
 • Αρχιτέκτων
 • Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών
Ιωάννα Παπαδοπούλου
 • Αρχιτέκτων
 • Τμήμα Μελετών
Αλέξιος Πισσαρίδης
 • Αρχιτέκτων
 • Τμήμα Εφαρμογών
Στράτος Μπακάλης
 • Σχεδιαστής
 • Διαχείριση Έργων
Eleni Konstantinou
 • Αρχιτέκτων
 • Τμήμα Μελετών
Σπύρος Τσαφαράς
 • Αρχαιολόγος
 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων
Γιώργος Πεχλιβανίδης
 • Σχεδιαστής Αλληλεπίδρασης
 • Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών και Γραφιστικής
Κωστής Μοναστηρίδης
 • Προγραμματιστής
 • Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών
Κλεοπάτρα Αλαγιαλόγλου
 • Αρχιτέκτων - Μουσειολόγος
 • Τμήμα Μελετών
Ηρακλής Καλογερόπουλος
 • Αρχιτέκτων - Μουσειολόγος
 • Τμήμα Μελετών
Μαριάνθη Κοροξενίδου
 • Αρχιτέκτων - Μουσειολόγος
 • Τμήμα Μελετών
Έλλη Καρυάτη
 • Αρχιτέκτων
 • Τμήμα Μελετών
Βασίλης Μαυρόπουλος
 • Γραφίστας
 • Tμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών και Γραφιστικής
Ελένη Τζημουράκα
 • Γραμματεία Διεύθυνσης
 • Διαχείριση Έργων
Σύλβια Γιαννακοπούλου
 • Λογίστρια
 • Τμήμα Οικονομικών
Ανθή Οικονόμου
 • Γραμματεία Διεύθυνσης
 • Τμήμα Προσφορών και Συμβάσεων
Θεόδωρος Χαραλαμπίδης
 • Διακοσμητής
 • Τμήμα Κατασκευών