Βυζαντινό Μουσείο Χαλκιδικής

Η TETRAGON επιμελήθηκε και εγκατέστησε τον μουσειακό εξοπλισμό για τις αίθουσες της υποδοχής και της ενότητας της Ναοδομίας, της Μόνιμης Έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου Χαλκιδικής στα Φλογητά.
Το μουσείο υλοποιείται στο Μετοχιακό Συγκρότημα Νέων Φλογητών, ένα συγκρότημα κτιρίων που χρονολογείται από το 1884.