Φάμπρικα Πολιτισμού Λεωνιδίου

Η TETRAGON και η ΟΙΚΟΜ συνέταξαν τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη και επιμελήθηκαν την κατασκευή της μόνιμης έκθεσης, η οποία εστιάζει στην αγροτική παραγωγή και στο θαλάσσιο εμπόριο της Ανατολικής Πελοποννήσου.
Η έκθεση στεγάζεται στο κτίριο της Φάμπρικας στο Λεωνίδιο που ήταν παλαιότερα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και σχολείο. Γίνεται ευρεία χρήση σκηνογραφικών μέσων και σημειολογικών αναφορών για την αφήγηση της ιστορίας της περιοχής και των ιδιαιτεροτήτων της, καθώς και πλούσιου εποπτικού υλικού, διαδραστικών εφαρμογών και μουσειοπαιδαγωγικών μέσων, που βασίζονται στο άφθονο υλικό τεκμηρίωσης από το αρχείο του Λεωνιδίου και των ιδιωτικών συλλογών οικογενειών της περιοχής.
Την γραφιστική επιμέλεια είχε η Μαριέττα Πανίδου ενώ τα κείμενα συνέταξε ο Χρίστος Ζαφείρης.