Δείκτες Μνήμης Θεσσαλονίκης

Ο εορτασμός των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης, έδωσε αφορμή για τη διαμόρφωση μιας πρότασης σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ και σχετική επιστημονική ομάδα, με τίτλο "Δείκτες Μνήμης", ένα σύνολο σημάνσεων για τόπους και γεγονότα, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη νεότερη ιστορία της πόλης. Η αρχική αυτή πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εορτασμού, στη συνέχεια συμπληρώθηκε και διευρύνθηκε.
Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός πλήρους καταλόγου σημάνσεων-δεικτών μνήμης για όλα τα σημαντικά μνημεία, τόπους, γεγονότα και προσωπικότητες, που είναι αναγκαίο να «αποκαλυφθούν» στα μάτια του σύγχρονου περιπατητή της πόλης. Η σήμανση – πληροφόρηση επεκτείνεται και στα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία, πού είναι χαρακτηρισμένα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τους μεταβυζαντινούς ναούς, τα οθωμανικά και εβραϊκά μνημεία, και γενικά όλα τα σημαντικά κτήρια που αποτελούν τη μοναδική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης.
Η TETRAGON πραγματοποίησε την μελέτη των δεικτών και επιμελήθηκε την κατασκευή των επτά πιλοτικών εφαρμογών τους. Η γραφιστική επιμέλεια είναι του Θανάση Γεωργίου.