Καραϊσκάκη 2B, 54641 Θεσσαλονίκη
Tηλ +30 2310 861460