Εταιρεία

Μία πορεία αναζητήσεων, επιτυχιών και ανακατατάξεων, η οποία είχε ξεκινήσει από το 1984, κατέληξε το 1999 στην ίδρυση της TETRAGON. Έκτοτε, η εταιρεία εξελίσσεται και αναπτύσσεται διαρκώς, όχι μόνο αυξάνοντας τα έργα και τις δραστηριότητές της σε πανελλαδική και διεθνή κλίμακα, αλλά και επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, σε παραγωγικές και στρατηγικές συνέργειες, σε σύγχρονο εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και υποδομές.

Η TETRAGON είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου της OCTANORM (OSPI-OCTANORM SERVICE PARTNER INTERNATIONAL) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων και Μουσείων Επιστημών ECSITE. Κατέχει συστήματα διασφάλισης ποιότητας κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και 14001:2015.

Άνθρωποι

Δημιουργοί και επικεφαλής της TETRAGON είναι οι αρχιτέκτονες Ελένη Βρετζάκη, Γιώτης Ιωαννίδης και Ηλίας Παπαδόπουλος.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ανέρχεται στα 25 άτομα και τα τμήματά της στελεχώνονται από αρχιτέκτονες, μουσειολόγους-μουσειογράφους, designers, γραφίστες, προγραμματιστές, ιστορικούς, αρχαιολόγους, διακοσμητές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία.

Στελέχη της TETRAGON είναι ενεργά μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM-International Council of Museums), ενώ κατ’ επανάληψη άνθρωποι της εταιρείας συμμετέχουν σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια με παρουσιάσεις και ανακοινώσεις, σε δημοσιεύσεις, σε ερευνητικές ομάδες και σε διαγωνισμούς.

Εγκαταστάσεις

Με έδρα στη Θεσσαλονίκη, η TETRAGON διαθέτει γραφεία εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος, στην περιοχή Φάληρο.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθηκών στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, με πλήρη τεχνικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα.

Επί το έργον

Ολοκληρώνουμε τα έργα σε συνεργασία με το εξειδικευμένο μας προσωπικό και ένα ευρύ δίκτυο έμπειρων συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να ικανοποιούν υψηλού επιπέδου πρότυπα και αξίες.