Αίθουσα προβολής βιοποικιλότητας Λίμνης Πολυφύτου

Ο εκθεσιακός χώρος είναι ένας πόλος προσέλκυσης επισκεπτών που με σύγχρονο ψηφιακό, διαδραστικό, πολυμεσικό και ψυχαγωγικό τρόπο προσφέρει ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, συμβάλλοντας σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Βελβεντού.

Στην αίθουσα επιχειρείται η παραστατική ανάλυση και επεξήγηση της λειτουργίας της τεχνητής λίμνης σε σχέση με τη λεκάνη απορροής της και τα φράγματα του Αλιάκμονα. Παρουσιάζεται το ιδιαίτερο μωσαϊκό φυσικών τοπίων γύρω από αυτήν και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιχθυοπανίδα και ορνιθοπανίδα της περιοχής. Αναδεικνύεται η σχέση του ιδιαίτερου αβιοτικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων με την αλιεία, τον εναλλακτικό τουρισμό και τις οικοτουριστικές διαδρομές στη Λίμνη Πολυφύτου.

Η έκθεση θέτει προβληματισμούς που απασχολούν τη σημερινή ανθρωπότητα σε σχέση με την επίδραση των μεγάλων φραγμάτων στα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, την ορθολογική διαχείριση τους, την εξασφάλιση πολύτιμων υδάτινων πόρων, την οικονομία, τον τουρισμό και την αναψυχή. Με περιεκτικό, αναπαραστατικό και ψυχαγωγικό τρόπο επεξηγείται εξειδικευμένη ορολογία, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή από το ευρύ κοινό.

documentation, digitization, concept design, museology, museography, storytelling, audiovisual productions, graphic design, exhibition structures, digital & interactive applications

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

museums+culture

ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Βελβεντού

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

2023

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Βελβεντό Κοζάνης

Οι αρχιτεκτονικές διατάξεις και οι σκηνογραφίες σε συνδυασμό με την εκθεσιακή αφήγηση ορίζουν το ύφος της έκθεσης ως αισθητηριακά ενδιαφέρον και ψυχαγωγικό. Απτικά διαδραστικά εκθέματα χρησιμοποιούνται ως μουσειογραφικά εργαλεία για την διευκόλυνση της ερμηνείας περιβάλλοντος.

Βασική παράμετρος σχεδιασμού αποτελεί η λειτουργική ένταξη των ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών στα εκθεσιακά μέσα. Γίνεται χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την εμπειρία του επισκέπτη, παρέχοντας ελκυστικό εκθεσιακό περιβάλλον.

Η λιτότητα και απλότητα αποτελούν τα βασικά στοιχεία στον γραφιστικό σχεδιασμό και η θεματολογία προβάλλεται με άνεση και σαφήνεια. Γίνεται επιλογή καθαρών μορφών και χρωμάτων και οι γραφιστικές επιφάνειες έχουν ενδιαφέρουσες συνθέσεις και προσεκτικά επιλεγμένα χρώματα.

Tetragon logo
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καραϊσκάκη 2B
54641, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
τ. +30 2310 861460
info@tetragon.gr

ΑΘΗΝΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 27
11523, Αθήνα, Ελλάδα
τ. +30 6973 550323
info@tetragon.gr

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
57400, Σίνδος, Ελλάδα
τ. +30 2310 796675
sindos@tetragon.gr